Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
NFC får bistand fra fem GTS'er i samarbejde med landets universiteter, når det gælder brobygningen mellem industrien og Forsvaret. (Billeder: Rune Dyrholm/Forsvaret)
  • NFC får bistand fra fem GTS'er i samarbejde med landets universiteter, når det gælder brobygningen mellem industrien og Forsvaret. (Billeder: Rune Dyrholm/Forsvaret)

30.01.2023, 12:02

Styrket bro mellem GTS-institutter og Forsvaret

Danmarks universiteter og fem GTS-institutter vil oprette et Nationalt Forsvars-Teknologisk Center, der skal øge samarbejdet mellem industrien og Forsvaret.


Alexandra Instituttet, Danmarks Brand & Sikrings Institut, Dansk Institut for Fundamental Metrologi, FORCE Technology og Teknologisk Institut er alle fem en del af netværket Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, GTS, og skal nu sammen med Danmarks universiteter i Nationalt Forsvarsteknologisk Center, NFC, øge samarbejdet med industrien og forsvaret. 

NFC er forankret i et sekretariat på Aalborg Universitet, AAU, og ledes af en styregruppe med DTU som formand. Der er desuden nedsat et Advisory Board med deltagelse af en kreds af danske interessenter på det forsvarsindustrielle område.

Engagementet fra den danske forsknings- og udviklingssektor i NFC indebærer også den fordel, at viden fra den forsvarsindustrielle forskning og udvikling vil komme samfundet bredere til gavn. Både i kraft af det konkrete samarbejde mellem myndighederne, industrien og NFC og i kraft af den stærke sammenhæng mellem forskning og uddannelse med fokus på tværfaglige synergier, som kendetegner universiteterne, ikke mindst inden for Danmarks styrkepositioner når det gælder cybersikkerhed og droner, fremhæver CEO Niels Husted Kjær, Alexandra Instituttet, der bliver næstformand for styregruppen.

"Det er oplagt for os at træde ind i det samarbejde for at sikre kritisk infrastruktur. Styrkepositionerne tæller også cybersikkerhed, avancerede droner, elektroniske systemer, informationsteknologi og satellit-baserede systemer, hvor vi kan bringe vores viden i spil,” fastslår Niels Husted Kjær.

Hensigten er, at NFC skal bidrage til et kritisk teknologisk løft af Forsvaret og dansk forsvarsindustri gennem interdisciplinære partnerskaber, der samtænker teknologisk innovation med civile, militære, politiske og økonomiske hensyn, samt at gøre Danmark til en signifikant international vidensaktør inden for forsvars- og sikkerhedsteknologi.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik