Topbanner


Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
GTS leverer et vigtigt bidrag som accelerator for dansk innovation, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.
  • GTS leverer et vigtigt bidrag som accelerator for dansk innovation, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

24.11.2023, 17:06

Stor tilfredshed med GTS-institutterne

En netop gennemført evaluering, som Uddannelses- & Forskningsstyrelsen står bag, påviser stor tilfredshed med GTS-institutterne, herunder eksempelvis FORCE Technologi, Teknologisk Institut, DHI, DFM og DBI samt Alexandra Instituttet.


På tværs af de syv GTS-institutter er der aktuelt set på, hvordan institutterne løser deres opgave i forhold til at indsamle viden og få teknologi hurtigt i anvendelse. Evalueringen slår fast, at der er stor tilfredshed med måden, som GTS-institutterne løser deres opgave på, påpeger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen, og fremhæver, at der på tværs af de mange brugere af GTS en stor tilfredshed med de mange forskellige GTS-ydelser. Især er det høje faglige niveau samt faciliteter til test og demonstration efterspurgt:

”Unik viden om teknologi kombineret med faciliteter til test og demonstration er en effektiv platform for samarbejdet med danske virksomheder. Det gør det muligt for virksomheder at arbejde med innovation, uden at de skal kunne det hele selv. Af den grund er det ikke overraskende, at kunderne netop fremhæver disse GTS-ydelser,” siger Ragnar Heldt Nielsen, og fortsætter;

Annonce - artiklen fortsætter under banneret

”Endnu en glædelig ting er en tendens til en stigende omsætning pr. kunde. Det tyder på, at der i dag er flere tætte og længerevarende samarbejder om innovation end tidligere. Det er en god ting, fordi en tættere relation er mere værdifuld for den enkelte virksomhed,” siger Ragnar Heldt Nielsen.

44 procent af kunderne peger på, at GTS-samarbejdet har ført til introduktion af nye produkter. Heraf har 41 procent handlet om grøn omstilling. Desuden er der større sandsynlighed for, at de virksomheder, som har købt forsknings- og udviklingsopgaver hos GTS, implementerer en grøn innovation i forhold til  andre sammenlignelige virksomheder: 

”Det er en mærkesag for GTS at understøtte danske virksomheder i grøn omstilling, og derfor er det glædeligt at se, at kunderne rent faktisk via samarbejdet med GTS er lykkedes med at udvikle nye grønne produkter og løsninger,” siger Ragnar Heldt Nielsen.

Ifølge evalueringen indtager GTS en nøgleposition når det gælder om at omsætte forskning til konkrete teknologiske løsninger i erhverv og samfund: 

”Det unikke ved GTS-rollen er placeringen mellem marked og forskning. Den tætte relation til virksomheder giver viden om behov – og dermed er det muligt at sætte ind med nye forskningsindsatser, der matcher dem,” siger Ragnar Heldt Nielsen.

For at understøtte GTS-indsatsen er der en pulje til GTS på finansloven. Puljen udgør cirka 300 millioner kroner om året, og midlerne bliver investeret i aftalte indsatsområder. GTS-institutterne er generelt gode til at arbejde med de rette områder. Men rapporten peger på, at der har været et fald i forsknings- og udviklingsomsætningen.  

”Det er en uheldig udvikling, der bør vendes. I GTS er der fokus på at vinde flere konkurrenceudsatte midler, men der bør også politisk ses på, hvordan der kan investeres flere penge i GTS til gavn for dansk erhvervsliv. Ikke mindst, da evalueringen dokumenterer, at GTS-indsatsen skaber effekt i danske virksomheder”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

De syv GTS-institutter er  Alexandra Instituttet, Bioneer, DBI, DFM, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik