Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Aftalen om Utilizero underskrives  her af direktør Lars Schrøder, Aarhus Vand, og direktør Mette Vestergaard,  DHI.
  • Aftalen om Utilizero underskrives her af direktør Lars Schrøder, Aarhus Vand, og direktør Mette Vestergaard, DHI.

07.02.2023, 13:08

Utilizero hjælper spildevandsselskaber med energieffektivisering

DHI A/S og Aarhus Vand A/S står bag Utilizero, der hjælper spildevandsselskaber med at reducere drivhusgasudledning og energiforbrug ud fra solide erfaringer og løsninger til automatiseret processtyring.


Utilizero, der er etableret i fællesskab af DHI og Aarhus Vand, skal hjælpe globale spildevandsselskaber i omstillingen til mere bæredygtige løsninger som for eksempel automatiserede renseprocesser. Via digital processtyring og optimering af driften vil spildevandsselskaberne kunne reducere energiforbrug med op til 30 procent og begrænse udledningen af drivhusgasser og kemikalier. Løsningerne bygger på DHI’s unikke softwareteknologier og på Aarhus Vands mangeårige erfaringer med egen digital transformation inden for blandt andet renseprocesser og procesoptimering. 

”Aarhus Vand har i mange års tæt samarbejde med DHI samlet erfaringer og udviklet løsninger, der bidrager væsentligt til at gøre vandbranchen mere klimaneutral. Det er vores vision at samarbejde på tværs af hele branchen, så vi kan trække på vores forskellige styrker i forhold til den grønne, digitale udvikling, og det demonstreres fornemt i Utilizero,” forklarer direktør Lars Schrøder, Aarhus Vand.

”Vi ved, at øget brug af automatisering og digitalisering gør en markant forskel for spildevandsbranchens samlede klimaaftryk, og derfor har vi en vigtig opgave i at skubbe på den digitale udvikling uden for Danmarks grænser, hvor det ikke går helt så stærkt som herhjemme. DHI arbejder intenst med at udvikle innovative løsninger, og Aarhus Vand er et stærkt eksempel på den forskel, en fremadsynet og digital tilgang til driften kan gøre for selskabets klimaaftryk,” siger DHI-direktør Mette Vestergaard.

En rapport lavet af DHI for brancheorganisationen DI Vand viser, at eksport af dansk vandteknologi og -løsninger kan give markante energibesparelser og CO2-reduktioner i den globale spildevandssektor. Hvis dansk vandteknologi og -løsninger bliver udrullet globalt, vil de sparede CO2-udledninger fra eksisterende og nye renseanlæg i den globale spildevandssektor svare til intet mindre end syv gange Danmarks CO2-udledning i 2020.

Jakob Andersen er Generalkonsul i Hamborg og initiativtager til etablering af eksportsamarbejdet Water Technology Alliance i USA og Europa, og han glæder sig over etableringen af Utilizero: 

”Når vi besøger forsyninger rundt omkring i verden, ser vi et stort behov for at tænke vandforsyningerne ind i en energineutral agenda, som vi gør i Danmark. Det globale vandmarked har brug for danske kompetencer i et krydsfelt af teknologi og driftserfaring. Utilizero afhjælper præcis dette behov, og vi har fået endnu et værktøj til at løse den globale klimakrise”.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik