Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Proline 300/500 åbner for universel flowmåling i alle applikationer, fremhæver Endress+Hauser.
  • Proline 300/500 åbner for universel flowmåling i alle applikationer, fremhæver Endress+Hauser.

25.10.2022, 08:34

Universel flowmåling i alle applikationer

Endress+Hauser A/S understreger, at man med firmaets Proline 300/500-transmittere kombineret med Proline-sensorer med den seneste transmitterteknologi, er klar til flowmåling stort set overalt i procesindustrierne.


Endress+Hausers Proline 300/500 muliggør universel flowmåling i alle applikationer i procesindustrierne – lige fra masseflowmåling og procesovervågning til såkaldt Custody Transfer-applikationer. 

Proline giver også indblik i processen og sikrer, at anlægsoperatører modtager vigtige diagnostiske data og procesdata. Via optimal procesovervågning, færre perioder med nedetid og dermed en mere effektiv processtyring står brugerne i dag styrket, fremhæves det.

Proline 300-/500-transmittere kan frit kombineres med Coriolis, elektromagnetiske, ultralyds- og termiske sensorer, så brugerne nemtmerekan betjene enhederne uden at benytte forskellige grænseflader. Flere procesvariabler kan måles samtidigt afhængigt af det tilsvarende måleprincip og sensor. Hvert instrument kontrolleres vha. akkrediterede og sporbare kalibreringsfaciliteter (ISO/IEC 17025). Dette er ikke set andre steder i verden, understreger Endress+Hauser.

Desuden giver transmitterne brugerne en maksimal mængde procesinformation, fremhæves det videre. Det er ikke alene muligt at hente data om instrumentet, diagnostik, service eller procesdata via kontrolrummet, men også on-site takket være en integreret Ethernet eller WLAN, der giver mulighed for direkte forbindelse via webserver. Webserveren er en innovation, der forenkler service af et instrument og dermed sikrer effektiv vedligehold, påpeges det.

Desuden er Heartbeat Technology-kontrolfunktionen integreret i alle Proline-enheder og muliggør permanent selvdiagnose sammen med en attesteret og sporbar verifikation under drift. Operatøren behøver ikke være til stede on-site; verificering kan startes når som helst via alle tilgængelige grænseflader. Det gør det muligt eksempelvis at forlænge applikationsspecifikke kalibreringsintervaller, hvorved man sparer tid og penge.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik