Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)  
Med den særlige renseteknologi er det muligt at fjerne giftigt flour fra spildevand. (Foto: Adobe Stock)
  • Med den særlige renseteknologi er det muligt at fjerne giftigt flour fra spildevand. (Foto: Adobe Stock)

12.05.2021, 07:12

Teknologi fjerner giftigt fluor fra spildevand

Fluor-forbindelser, PFAS, kan forhindres i at vandre fra spildevand til fødevarer med en bæredygtig renseteknologi, fremhæver parterne bag; blandt andre Teknologisk Institut, DTU Miljø og Aquarden Technologies.


I de senere år er der gjort bekymrende fund af fluor-forbindelser, PFAS, i blandt andet vand fra lossepladser, udløbsvand fra renseanlæg og brandslukningspladser. Senest har der været eksempler på, at fluorstoffet PFOS har bredt sig fra en brandøvelsesplads til en eng ved Korsør, hvor stoffet er havnet først i græssende køer og siden på middagsbordene – i mængder, der ligger 63 gange over det tilladte.

"PFAS-forbindelser er særligt problematiske, fordi de er meget svære at nedbryde og dækker over flere tusinde forbindelser. Det betyder, at de også er svære at få bugt med på renseanlæggene, hvor de gængse biologiske og kemiske metoder kommer til kort. Derfor er der stort behov for nye tilgange, som er både effektive og økonomisk overkommelige," siger sektionsleder Caroline Kragelund Rickers, Teknologisk Institut.

I projektet, der er støttet af MUDP under Miljøministeriet, kombineres kendte vandbehandlingsteknologier med superkritisk vand-oxidation, SCWO. Hos Aquarden Technologies kan man allerede i dag tilbyde SCWO – en proces, der er i stand til helt at nedbryde PFAS-forbindelserne, så der kun er CO2, vand og lidt syre tilbage. Teknologisk Institut har derfor i samarbejde med Aquarden Technologies og DTU gennemført en række laboratorieforsøg, der har vist, at det er muligt at fjerne PFAS ved først at opkoncentrere forbindelserne og dernæst fuldstændig nedbryde dem.

"I projektet afprøves forskellige forbehandlingsteknologier på vand, indsamlet fra forskellige danske og udenlandske deponier, med det formål at opkoncentrere PFAS-forbindelserne. Herefter SCWO-behandles de opkoncentrerede PFAS-forbindelser, så vi sikrer en komplet destruktion af fluorstofferne, på en måde der både er kosteffektiv og bæredygtig," siger COO Tore Svendsen, Aquarden Technologies.

I dag er der opsat aktivt kul-filtre i Københavns Lufthavn til PFOS-fjernelse, men ikke ved andre punktkilder eller renseanlæg. En udfordring er dog, at PFAS-forbindelserne binder dårligt til aktivt kul og derfor kun tilbageholdes i små mængder. Dertil kommer, at det forurenede kul bliver transporteret til udlandet og afbrændt ved høje temperaturer. De nuværende metoder er altså hverken særligt effektive eller bæredygtige.

Med teknologikonceptet skal der udvikles en bæredygtig teknologi til forbehandling, opkoncentrering og fuldstændig fjernelse af ikke-nedbrydelige stoffer som PFAS-forbindelser. Teknologien ventes at blive en relevant løsning på PFAS-udledninger mange steder, blandt andet fra industrisektorens spildevand, vand fra deponier, brandøvelsespladser og i drikkevandsbehandling.

Projektet ”PFAS-inator: Bæredygtig og kosteffektiv teknologikoncept til fjernelse af PFAS-forbindelser fra perkolat og drænvand fra jorddepoter” er støttet af MUDP. Projektet er et samarbejde mellem Aquarden Technologies A/S, Teknologisk Institut, DTU Miljø, Argo I/S, Perpetuum, Fors A/S, Eden Aquatech AB, Nomi4S I/S, Hjørring Vandselskab A/S og H20 Nordic.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4) Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik