Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)  
Udsigten til potentiel energimangel i de kommende vintre har fået regeringen til at udskyde lukningen af Kyndbyværkets blok 21, Studstrupværkets blok 4 og Esbjergværkets blok 3, oplyser klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.
  • Udsigten til potentiel energimangel i de kommende vintre har fået regeringen til at udskyde lukningen af Kyndbyværkets blok 21, Studstrupværkets blok 4 og Esbjergværkets blok 3, oplyser klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

01.10.2022, 12:18

Regeringen vil udskyde lukning af tre kraftværker

Regeringen vil midlertidigt udskyde lukningen af dele af tre danske kraftværker, og en række partier bakker op. Det sker for at sikre den danske elforsyningssikkerhed de kommende to vintre. 


Kolde dage, hvor vinden ikke blæser, kan potentielt medføre mangel på strøm i Danmark i de  kommende vintre. For at sikre den danske forsyningssikkerhed vil regeringen derfor midlertidigt udskyde lukningen af dele af tre danske kraftværker. Regeringen har bred opbakning til beslutningen fra de inddragede partier.

Selv om der i Danmark er adskillige energikilder og der importeres strøm fra nabolandene, er der en risiko for, at der ikke er nok elproduktion til at imødekomme efterspørgslen - blandt andet på grund af gasmangel. Der er i så fald risiko for strømafbrud - særligt på spidsbelastningstidspunkter, såsom kolde og vindstille vinterdage. Det er her, aktivering af kul- og oliefyrede blokke på de tre værker kan komme i spil og bidrage til, at danskerne har strøm i stikkontakten. Værkerne vil ikke køre, hvis der er billigere – og ofte grønne – alternativer i markedet, oplyser klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, som videre udtaler:

”Vi står desværre i en situation, hvor en kold vinter kan få betydning for den danske elforsyningssikkerhed. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at undgå at danskerne kommer til at mangle strøm i stikkontakten og for at gøre os uafhængige af Putins gas, og derfor vil vi udskyde lukningen af tre kraftværker. Det er rettidig omhu. Det er vigtigt at understrege, at beslutningen ikke påvirker opfyldelsen af vores ambitiøse danske klimamål, da der er tale om et midlertidigt tiltag,” siger Dan Jørgensen.

Der er også stadig behov for, at man selv gør, hvad man kan, for at spare på strømmen og ikke mindst for at flytte strømforbruget til de tidspunkter på dagen, hvor strømmen er billigst. Både af hensyn til elforsyningssikkerheden og pengepungen, fremhæver ministeren videre.

Den midlertidige udskydelse drejer sig om Kyndbyværkets blok 21, Studstrupværkets blok 4 og Esbjergværkets blok 3. Lukningen af de tre værker vil være midlertidigt udskudt til 30. juni 2024.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4) Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik