Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)  
OPP-samarbejder styrker Danmarks position ved FN’s vandkonference i New York, påpeger chefen for DI Vand, Mads Helleberg Dorff.
  • OPP-samarbejder styrker Danmarks position ved FN’s vandkonference i New York, påpeger chefen for DI Vand, Mads Helleberg Dorff.

22.03.2023, 11:48

OPP styrker Danmarks position ved FN’s vandkonference

Offentligt-Privat Partnerskab, OPP, styrker Danmarks position ved FN’s vandkonference i New York, fastslår chefen for DI Vand, Mads Helleberg Dorff.


Det er næsten et halvt århundrede siden, at FN har afholdt en konference dedikeret til vand. Afsættet for FN’s internationale vandkonference i New York, der varer frem til 24. marts er kritisk. Ifølge IPCC er halvdelen af verdens befolkning udfordret af for meget, for lidt og urent vand som konsekvens af klimaforandringerne. Udfordringerne øges yderligere af befolkningstilvækst og stigende ulighed. Dertil kommer en lang række andre vandrelaterede problemer. For eksempel udledes 80 procent af verdens spildevand urenset til skade for miljø, sundhed og klima – og i Danmark er vi i stigende udfordret af miljøfarlige stoffer som eksempelvis PFAS. Danmark er europamester på vandområdet med flest patenter og eksport af vandteknologi pr. indbygger. Under konferencen i New York lancerer Danmark derfor en digital visualisering af den danske værdikæde, som kan udbrede kendskabet til danske vandløsninger og aktører:

"Danske vandvirksomheder er ambitiøse og blandt verdens bedste, når det kommer til vandteknologi. Helt konkret kan danske virksomheder hjælpe med at kortlægge, hvor der findes grundvand, hjælpe med at pumpe vandet op, rense det og sørge for, at det bliver leveret til borgerne, uden at det går til spilde. Hvis vi arbejder sammen på tværs af myndigheder og erhvervsliv, så kan vi hjælpe med at løse nogle af verdens største vandudfordringer," udtaler miljøminister Magnus Heunicke.

Vandværdikæden fremviser en lang række konkrete løsninger inden for blandt andet bæredygtig grundvandsforvaltning og kortlægning, vandforsyning med lavt vandtab samt energineutral spildevandsrensning. Disse styrkepositioner kan være med til at løse verdens vandkrise:

"Dansk vandteknologi er i verdensklasse. Vi har en ambition om at fordoble eksporten af vandteknologi til 40 mia. kr. i 2030. Det kræver, at vi  stempler løbende ind på de nyeste globale agendaer, såsom PFAS og håndtering af lattergasudledning fra renseanlæg. Samspillet på tværs af det offentlige og private vækker opmærksomhed på udenlandske markeder og er afgørende for at fastholde en dansk førerposition på vandområdet," siger Mads Helleberg Dorff, der er chef for DI Vand.

Med udsigt fra New York holdes konferencen på verdens største vandmarked, USA. Det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur anslår et investeringsbehov på mere end 5,2 milliarder kroner for at vedligeholde amerikansk vandinfrastruktur over de næste 20 år.

"Danske vandvirksomheder, forsyninger og myndigheder har i årevis arbejdet med energioptimering og klimaneutralitet. Med dette samarbejde i ryggen står den danske vandsektor stærkt globalt og i særlig grad i USA," siger direktør Finn Mortensen, State of Green, som sammen med Miljøministeriet, DI Vand, DI USA og Danish Cleantech Hub, på FN-mødets førstedag er værter ved et arrangement i New York, der belyser hvordan dansk lovgivning, regulering og udvikling af vandteknologiske løsninger kan bidrage til de globale udfordringer.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4)  
 
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik