Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)  
Der er behov for at gøre op med vanetænkningen, hvor man hidtil først trække elkabler, rejser master og bygger transformatorstationer, når behovet er fastslået, påpeger Green Power Denmark og Energinet. (Foto. Energinet)
  • Der er behov for at gøre op med vanetænkningen, hvor man hidtil først trække elkabler, rejser master og bygger transformatorstationer, når behovet er fastslået, påpeger Green Power Denmark og Energinet. (Foto. Energinet)

28.09.2022, 10:32

Elnet til tiden

Energinet og Green Power Denmark kommer nu med en række initiativer, som skal være med til at rydde forhindringer af vejen, så elnettet hurtigere bliver klar til at modtage de store mængder vedvarende energi.


Energinet er en statslig virksomhed, som blandt andet driver elnettets motorveje. Green Power Denmark organiserer elnetselskaberne, som driver og udbygger elnettets landeveje. De har sammen en afgørende rolle med at sikre, at produktionen af strøm fra vindmølle- og solcelleparker kan komme ud til forbrugerne.

"Det her er en bunden opgave. Vi er nødt til at understøtte udviklingen. Hvis ikke vi allerede nu begynder at forberede elnettet på det store antal vindmøller og solceller, som skal stilles op, så når vi ikke vores målsætning om at firedoble produktionen i 2030," siger direktør Kristian Jensen, Green Power Denmark.

Processen med at forbedre elnettet er hidtil først begyndt, når der er behov. Det sker typisk, når der lander en ansøgning om at opføre vindmøller, solceller eller større forbrugsanlæg. Det skyldes lovgrundlaget for Energinet og netselskaberne. Hvis der er tale om større parker og de ønskes placeret på et sted, hvor elnettet ikke har nok kapacitet, eller der er behov for en anden højspændingsstation for at kunne tilslutte, kan det tage omkring fem år, før elnettet er udbygget og klar til få tilsluttet projekterne.

"Det er uheldigt, at vi ikke kan tilslutte sol- og vindprojekter i det ønskede tempo. Med investeringsplanerne frem til 2025 er vi godt i gang med at adressere problemet, men tempoet skal øges. Det kræver for eksempel, at godkendelsesprocedurerne forkortes og at investeringerne i højere grad understøtter en proaktiv udbygning," siger Energinet-direktør Thomas Egebo.

Energinet og Green Power Denmark vil udpege zoner rundt omkring i Danmark, hvor det er muligt hurtigt at forstærke elnettet, så det er klar til at modtage strømmen fra de mange solceller og vindmøller, som vil blive sat op i de kommende år. Det vil samtidig være et signal til investorerne om, at de relativt hurtigt kan komme i gang, hvis de placerer anlæggene i disse områder:

"Vi er også klar til at tage helt nye tekniske løsninger i brug for at sikre, at strøm fra vind og sol kan blive tilsluttet endnu hurtigere. Blandt andet kan vi sætte midlertidige elmaster op på eksisterende luftledninger og direkte koble solcelleparker til højspændingsnettet på en helt ny måde. Det kan halvere tilslutningstiden for nogle af de solcelleparker, der er på vej," siger Thomas Egebo.

Energinet og Green Power Denmark vil desuden samarbejde om at halvere sagsbehandlingstiden, når der kommer en ansøgning om at opføre solcelle- eller vindmølleparker.

Energinet vil i de kommende fem år investere 25 milliarder kroner i at forbedre elnettet. Dertil kommer elnetselskabernes investeringer for mellem 41 og 62 milliarder frem mod 2030. Men det er vigtigt, at elnetselskaberne samarbejder, så investeringerne i elnettet sker så hurtigt, effektivt og billigt som muligt:

"Hvis vi gør alt rigtigt, kan vi skære flere år af sagsbehandlingstiden. Det kræver, at vi sætter flere processer i gang samtidig, og at vi får givet både praksis og lovgivningen et servicetjek, så vi sikrer, at den understøtter en hurtig investering i elnettet. Til gengæld vil vi få en høj forsyningssikkerhed med vedvarende energi, og vi vil få så meget grøn strøm, at vi kan komme i gang med at producere brint og andre grønne brændstoffer," siger Kristian Jensen.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4) Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik