Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Alexandra Instituttet står sammen med Verdo og Teknologisk Institut, bag det digitale værktøj, som kan beregne, hvornår det bedst kan betale sig at opsamle CO2.
  • Alexandra Instituttet står sammen med Verdo og Teknologisk Institut, bag det digitale værktøj, som kan beregne, hvornår det bedst kan betale sig at opsamle CO2.

21.09.2023, 09:08

Digitalt værktøj optimerer opsamling af CO2

Alexandra Instituttet inviterer kraft-/varmeværker og øvrige, der udleder CO2, til at være med til at afprøve og forfine et værktøj, der kan beregne, hvornår det bedst kan betale sig at opsamle CO2.


Der kan være mange faktorer, herunder strømpriser og varmeforbrug, som er afgørende for, hvornår det bedst kan betale sig at benytte et såkaldt CO2-fangstanlæg. CO2-fangst – eller carbon capture  – dækker over en række teknologier til at opsamle CO2 direkte fra skorstenen i et forbrændingsanlæg. Teknologien bliver afgørende for, at vi kan nedbringe de danske udledninger af CO2 med 70 procent frem mod 2030, fremhæver Alexandra Instituttet, der  i samarbejde med Verdo, driver et kraft-/varmeværk i Randers, hvortil Teknologisk Institut har udviklet et digitalt værktøj, som beregner det optimale tidspunkt for at opsamle CO2’en. Nu stiller de værktøjet til rådighed for andre kraftvarmeværker. 

Værktøjet er udviklet til at inddrage historiske data fra Verdo, herunder varmeproduktion, typen af brændsel og mængden af røggas fra skorstenen. Sidstnævnte er en sammensætning af forskellige gasser. Ud fra de beregninger kan man se, hvornår det kan betale sig at drive et CO2-fangstanlæg. Man skal nemlig bruge energi hver gang, man indfanger CO2, og det er derfor godt at vide, hvor meget strøm og varme man skal bruge per kilo CO2, samt hvor meget spildvarme man genererer. 

“Vi tager de faktiske tal fra Verdo og kombineret dem med de reelle strømpriser i samme periode. Samtidig kan man overordnet angive hvordan ens CO2-filter vil virke. Ud fra det kan vi køre en simpel simulering, som beregner, hvornår det bedst kan betale sig, og hvor meget ekstra varme der skal produceres,” fortæller Tejs Scharling, der er Principal Solutions Architect hos Alexandra Instituttet. 

Verdo er både gået med i projektet for at hjælpe med at udvikle værktøjet og for selv at blive klogere på CO2-fangst, forklarer Preben Dalsgaard Pedersen, der er Senior Specialist hos Verdo og ansvarlig for produktionsplanlægningen af kraftvarmeværket i Randers. 

“Som energi- og infrastrukturselskab er vi mange steder i processen omkring C02. Vi kan både bibringe noget om driften af vores anlæg, men vi kan også fortælle noget om, hvilke udfordringer det giver at drive et C02-fangstanlæg. Vi producerer kun el i forhold til, hvor meget varme der er. Det betyder, at vi kører med minimumslast hele sommeren”. 

“Her kan sådan et værktøj fungere todelt, idet det både kan bruges til den daglige produktionsplanlægning og som beslutningsstøtte i forhold til, om det giver mening at investere i et CO2-fangstanlæg, samt hvor stort det eventuelt skal være,” forklarer han. 


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4)Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik