Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Untitled Document
Priser og formater print

Avisen Automatik & Proces
Format
Størrelse (b x h)
Pris

1/1 side
266 x 359 mm
Kr. 27.500

1/2 høj
131 x 359 mm
Kr. 16.500

1/2 bred
266 x 180 mm
Kr. 16.500

1/4 høj
131 x 180 mm
Kr. 9.300

1/4 bred
266 x 90 mm
Kr. 9.300

1/8 høj
64 x 180 mm
Kr. 6.000

1/8 bred
131 x 90 mm
Kr. 6.000

Forside modul
266 x 75 mm
Kr. 20.500

Dobbeltside
546 x 359 mm
Kr. 41.000

Bagside
266 x 180 mm
Kr. 19.000

Kontakt din annoncekonsulent for "4 sider på midten", indstik eller andre specialløsninger.

Alle priser er ekskl. moms og med forbehold for ændringer. Der tages tillige forbehold for evt. trykfejl.


 
Tekniske specifikationer

ORIGINALMATERIALE TIL UFÆRDIGE ANNONCER
Materiale til produktion kan tilsendes via e-mail. Tekst skal sendes som Worddokument eller direkte i e-mailen. Billeder leveres som JPG, BMP, TIFF- eller EPS-filer, 100% i 200 dpi. Logoer og illustrationer som JPG/JPEG, BMP, TIFF- eller EPS-filer i en opløsning på 600 dpi. Desuden kan vi modtage vektoriserede (ikke rastrerede) EPS-filer, CMYK-separerede.

FÆRDIGE ANNONCER
Annoncer indleveres bedst som PDFfiler, fremstillet efter branchestandard aftalt mellem DRRB. Se vejledning i produktion af PDF-filer til avistryk på: http://www.kankanikke.dk Annoncer i QuarkXpress eller Photoshop kan tillige indleveres. Opgiv altid hvilket program/ud gave annoncen er produceret i. Alle elementer som logo, illustrationer eller fotos skal vedlægges som højtop løste filer. Filer kan også pakkes i WinZip.

NAVNGIVNING AF FILER
Max. 31 tegn. Alle bogstaver undtaget æ, ø, å, Æ, Ø, og Å kan benyttes, men undgå brug af specialtegn (underscore er ok).

SKRIFTER
Alle skrifter som er benyttet i annoncer skal vedlægges. I grafikprogrammer anbefales det at konvertere alle skrifter til outline.

RASTER
34 linjer.

FARVER
Farverne skal CMYK-separeres, ikke RGB! Annoncer skal udarbejdes som 80% akromatisk separation med en trykprocent på højest 220%. Bemærk at spotfarver skal være CMYK-separerede efter DP/E definitionerne.

TRYKTEKNIK
Avis-rotation. Trykkeriet skalerer siderne.

SPALTEBREDDER
Sideformat (trykbar flade)
266 mm x 359 mm
1 spalte 64 mm
2 spalter 131 mm
3 spalter 198 mm
4 spalter 266 mm

LÆSBARHED
Det anbefales ikke at anvende skrifter i mindre end 8 pkt. i positiv og 10 pkt. i negativ. Ved brug af negativ tekst på farvet bund anbefales at anvende groteskskrifter.

ANNONCEMATERIALE
prod@automatik.nu

TRYKSTED
Dansk Avistryk A/S
Sydvestvej 110
2600 Glostrup

ALMINDELIGE BETINGELSER
Automatik & Proces påtager sig ikke ansvar for fejl og mangler i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med bestillerens angivelser. Dette gælder tillige for materiale modtaget fra andre blade, samt materiale som ikke er i overensstemmelse med branchens standarder.
For trykfejl, urigtige størrelser, priser og tidspunkter m.v., som annoncøren eller bureauet er uden ansvar for, ydes alene dekort efter bladets skøn for annoncens værdiforringelse.

REKLAMATIONER
Reklamationer over trykfejl og lignende skal være Automatik & Proces i hænde senest 5 dage efter annoncens indrykning.
Reklamationer over fakturering skal fremsættes senest 8 dage efter regningens modtagelse.

ANNONCØRENS ANSVAR
Bestilleren står selv til ansvar for alle ophavsretslige spørgsmål vedrørende brug og honorering af fotos, illustrationer og lignende.
Bestilleren står tillige selv til ansvar for holdninger og faktuelle informationer som ønskes publiceret. Automatik & Proces er dog berettiget til uden nærmere forklaring, at nægte optagelse af annoncer, som vurderes at stride imod almindelig god markedsføringsskik eller på anden måde vil kunne virke anstødende.
 
Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik